Gruppen blev oprettet d. 5 august 1975.

Herunder kan du se nogle få pluk fra årene der er gået. Læs mere i Jubilæumshæftet.

Der var ca. 30 ulveunger var med fra starten.

1976, Den første sommerlejr gik til Hovens Odde ved Kolding.

1978, Kollen, Jeksen-dalen d.18/19-2- 1978, med de store spejdere.
Der var forældrefest 1978 i Spejderlokalet, og deltog i Landspatrulje konkurrencelejr 1978.

1980, Startede KFUM Spejderne Skjoldhøj Gruppe et Brass Band og Blæseorkester, der henvender sig til unge i alderen 10-17 år.
Gruppen forsøgte at komme med til JOTA, “Jamboree on the Air” og ansøgte derfor om et kaldesignal til gruppen, man ønskede kaldesignalet OZ 1 KFUM, der stod for det. Første JOTA weekend var d. 18-19 oktober.
Gruppen var også med på deres første Korpslejr, der dette år blev afholdt i Langeskov på Fyn. emnet var “lav en alternativ energikilde.

1982, I april måned er Spejderhytten på TST’s gamle boldbaner i True er ved at være færdig med det grove arbejde og beder forældrene om hjælp til de ‘mindre ting’. Hytteindvielse i True d. 9 oktober 1982.

1985, Nu var der også kommet en bæverflok. Forældreforeningen afholdt Adventsfest, og ligeledes blev der afholdt loppemarked i det nye Ridehus sammen med Hasle KFUM, KFUK Christiansbjerg samt FDF / FDP 14. Kreds. Spejderne var på Korpslejr ved Fredrikshavn.

1989, Gruppesommerlejr på Trekanten. Året hvor Skjoldhøj Gruppe skulle planlægge Divisionsturneringen for spejderne. Skjoldhøj Brass Band nedlægges og instrumenterne sælges, pengene der kommer ind for dem anvendes til spejderhuset. Kirken lavede indsamling til gruppen Påskedag. D. 24 maj meddeles at alle blæseinstrumenter og noder er solgt. Der blev oprettet et Spejdermuseum i Århus, Skjoldhøj Gruppe var inviteret med til indvielsen.

1990, Året startede med Nytårsparade d 7 januar. Gruppen var igen på Korpslejr, denne gang ved Holbæk. Skjoldhøj Gruppe havde 2 udenlandske gæster med, Bill fra USA og Tom fra Canada. En anden stor ting var opfyldelsen af en gammel drøm, en Juniortrop kom op at stå.

1992, Den 17 januar var der rejsegilde på Spejderhuset, Det var en god dag trods bidende kulde, der var ca. 280 mennesker heraf 59 indbudte gæster, det var dejligt at se den store interesse der blev vist os. Da Spejderhuset var færdigt “næsten” havde man søgt Danmarksforbundet om et flag til flagstangen, det fik vi så overrakt på Flagets dag, på rådhuset. Hele gruppen var på sommerlejr på “Farmen” ved Rødkærsbro. Den 15 august deltog gruppen i et PR arrangement “By- Patruljen”. Den 22 august blev så spejderhuset indviet, og fik navnet “Skjoldhøjen” Den nystartede Juniortrop vandt Junior divisionsturneringen, hvilket var meget flot. Det var også i 1992 at Roverklanen i Skjoldhøj gruppe blev til, på en tur med på Århus bugten med “Klitta”

1996, Året hvor vi måtte tage afsked med Carsten Husted som havde været gruppeleder i mange år, den nye gruppeleder blev en af vore ledere gennem flere år Mogens Amstrup Jakobsen. Sommerlejren gik for spejdere og vedkommende til Korps lejr i Sønderborg, Spejderne havde lånt en udstoppe løve som sad oppe i deres indgangsportal. Der var også inviteret spejdere fra Tanzania op for at deltage i lejren, børnene var glade for de Tanzanianske spejdere og der blev knebet et par tårer ved afskeden

1997, Året hvor 28 meget aktive rovere, de var bl.a. på skitur til Hafjell i Norge tæt Lillehammer. Gruppen kom ud i Cyber Space med egen hjemmeside.

2000, Året Spejderne og roverne tog på Korpslejr i Randers, de andre enheder tog selv på sommerlejr. Gruppens fejrede 25 års jubilæum.