Til Skt. Hans afholder vi amerikansk lotteri og vi har brug for en masse lækre præmier. Har du mulighed for at hjælpe med det? Vi skal have besked om præmier senest 19. juni, for at vi kan nå at få dem på listerne.