Familiespejd

Nye førstehjælpskufferter

En del af det at være spejder er at lære at klare sig selv og hjælpe andre.

Derfor har vi også en gang imellem nogen førstehjælpsaktiviteter, såsom øve i at lægge plastre og forbinder på, men også førstehjælpsløb, hvor spejderne kommer ud til nogen cases, hvor personer lader som om de er kommet alt afsted. Ydermere, så er der det praktiske nu når vi kommer rigtigt til skade ved diverse andre aktiviteter.

I forbindelse med et førstehjælpsforløb i efteråret 2015, bemærkede jeg at vi ikke havde så meget førstehjælpsudstyr, samt at tilgængeligheden var særlig god.

Derfor har Trygfonden doneret cirka 4000,- til at vi kan købe tre førstehjælpskufferter fra Falck, her i sommeren.

De er nu købt og en er sat op i indgangen, hvor alle har adgang, når spejderhuset er låst op, se billede.

20160825_210722

Tak til Trygfonden.

20160825_203337

Fastelavn

Der optrædes med case - del 2,3

Med den store succes vi havde sidste år med fastelavn, vil vi gerne gentage succesen. I år bliver det dog under lidt andre rammer end sidste år.

Vi inviterer nemlig alle børn, søskende, forældre, bedsteforældre, kusiner, onkler, tanter. Ja, hvem i nu end tænker der vil være en del af at fejre fastelavn i Skjoldhøj gruppe.

Der vil en tønde til de mindste, mellemste og forældrene, derudover vil der præmier til de bedst udklædte inden for hver gruppe, også forældrenes. Så frem med de bedste kostumer.

Arrangementet vil foregå d 7. februar i tidsrummet 13 til 15.

Tilmelding foregår via tilmelding.skjoldhojgruppe.dk

Vi håber at se mange af jer til et par fornøjelige timer i egen spejderhytte, og glæder os til at se jeres kreative indslag med udklædning.

Store Spejderhilsner

Lederne

Fastelavninvitation

Er du vores nye spejderleder?

Forslag

Skjoldhøj Gruppe er en frivillig spejdergruppe, der tilhører spejderkorpset KFUM Spejderne i Danmark. Vi er en dynamisk spejdergruppe, der tager udgangspunkt i de klassiske spejderaktiviteter som bål, pionering, leg og fællesskab. Med børn i alderen 6-15 år fordelt på 4 enheder: bæver, ulv, junior og tropsspejder, har vi altid brug for nye ledere. I øjeblikket er vi 10 spejderledere, der alle bestræber sig på at planlægge og afholde spejdermøder, som aktiverer og udfordrer den enkelte spejder på dennes niveau. Dvs. at alle børn er inkluderet og bidrager med lige præcis deres evner, og vi vægter samarbejde og fællesskab mellem børnene højt.

Vi kan altid bruge nye friske spejderledere til at blive en del af vores lederteam. Dog søger vi særligt en ny spejderleder til vores juniortrop, som består af børn i alderen 10-12 år, der mødes hver mandag kl. 18.30-20.30. Pernille er stadig vores faste juniorleder, men vi mangler en medhjælper mere.

Vi forventer af dig, at du er engageret og har lyst til at arbejde med børn. Ligeledes forventer vi, at du har tid og lyst til at møde op til et ugentligt møde og, i samarbejde med andre ledere, at planlægge og styre de pågældende møder. .

Har du lyst til at vide mere, så kan du kontakte vores gruppeleder:

Christian Schaumburg-Müller
tlf. 20216092
E-mail: chr@sch-m.dk

Skjoldhøj Gruppes arrangementer

Skjoldhøj gruppe går ind i et halv år med flere forskellige arrangementer hvor gruppens forskellige enheder deltager.

For at man bedre kan planlægge sin kalender, har vi lavet en oversigt over de arrangementer der involverer alle enheder.

Specifikke sedler til de forskellige arrangementer med eksakte datoer for hver enhed og pris, vil komme løbende.

Datoliste frem til sommer 2015

 

Kontingentforøgelse

Grupperådet har besluttet, at fra efteråret 2014 hæves kontingentet til 400 kr. pr. halve år.

Grupperådsformanden Mette Marie forklarer: ”De sidste to år har gruppens økonomi kun hængt sammen, fordi vi har tæret på reserverne i vores forældre-støtte forening. Dette kan selvfølgelig ikke fortsætte. Alternativet til at hæve kontingentet vil være, at forældre ville skulle være langt aktive med at afholde f.eks. loppemarkeder. Forældrene i grupperådet har besluttet, at vi hellere vil hæve kontingentet og bruge kræfterne på at lave godt spejderarbejde.

De pengeskabende aktiviteter, vi allerede har, skal stadig fortsætte, for at økonomien hænger sammen (julemærker, omdeling af kirkeblade og Skt. Hans). Vi vil også gøre mere ud af at søge fonde og legater.”

Gruppeleder Christian udtaler yderligere: “Med denne forøgelse går vi igang med at skabe endnu bedre forudsætninger for at lave det gode spejderarbejde vi gerne vil og allerede gør. Hvis vi skal fortsætte den samme fremgang, som de seneste 2 år, er det vigtigt at de økonomiske rammer er i orden. Med Grupperådets beslutning om en forøgelse, er vi sikre på at fremgangen kan sikres mange år ud i fremtiden.”

Nytårparade

Så er 2013 forbi og vi skriver 2014. Traditionen tro vil der igen i år være nytårsparade i Skjoldhøj Kirke, og i år foregår det søndag d. 5. januar 2014 kl. 9.30

Nytårsparaden er der, hvor Spejderne lige fra bævere til ledere får deres årsstjerne som bevis på, at man har været spejder i endnu et år. Nytårsparaden er også der, hvor vi ønsker hinanden et godt nytår, og der er rig mulighed for at få snakket lidt mere med lederne end til de normale møder.

Som altid vil vi starte med at spise fælles morgenmad i kirkegården kl. 9.30. Efterfølgende vil vi deltage i gudstjenesten, og efter gudstjenesten vil der i kirkegården blive uddelt mærker m.m.

Vi håber meget på at se alle vores spejdere samt deres forældre til en altid hyggelig dag først i det nye år.

Store Spejderhilsner med ønsket om et godt Nytår,

Alle Ledere i Skjoldhøj Gruppe.

Salg af Julemærker 2013

I år vil vi prøve at sælge flere julemærker og derved tjene flere penge til gruppen. Derfor har vi brug for alles hjælp til at sælge julemærker.

Se derfor i vedhæftede fil mere om hvordan det vil foregå, samt hvem man skal tilmelde sig hos, vil man gerne vil hjælpe Skjoldhøj gruppe med at sælge julemærker.

Julemærkesalg 2013

Spejdermuseet

her til aften satte Tv2oj fokus på Spejdermuseet inde i Aarhus centrum.
Nåede du ikke at se udsendelsen, så kan du stadig nå det på¨:

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2013/10/16?video_id=40887&autoplay=1

eller besøge spejdermuseet, se:

http://www.spejdermuseetaarhus.dk/