Ulve

Skjoldhøj Gruppes arrangementer

Skjoldhøj gruppe går ind i et halv år med flere forskellige arrangementer hvor gruppens forskellige enheder deltager.

For at man bedre kan planlægge sin kalender, har vi lavet en oversigt over de arrangementer der involverer alle enheder.

Specifikke sedler til de forskellige arrangementer med eksakte datoer for hver enhed og pris, vil komme løbende.

Datoliste frem til sommer 2015

 

Kontingentforøgelse

Grupperådet har besluttet, at fra efteråret 2014 hæves kontingentet til 400 kr. pr. halve år.

Grupperådsformanden Mette Marie forklarer: ”De sidste to år har gruppens økonomi kun hængt sammen, fordi vi har tæret på reserverne i vores forældre-støtte forening. Dette kan selvfølgelig ikke fortsætte. Alternativet til at hæve kontingentet vil være, at forældre ville skulle være langt aktive med at afholde f.eks. loppemarkeder. Forældrene i grupperådet har besluttet, at vi hellere vil hæve kontingentet og bruge kræfterne på at lave godt spejderarbejde.

De pengeskabende aktiviteter, vi allerede har, skal stadig fortsætte, for at økonomien hænger sammen (julemærker, omdeling af kirkeblade og Skt. Hans). Vi vil også gøre mere ud af at søge fonde og legater.”

Gruppeleder Christian udtaler yderligere: “Med denne forøgelse går vi igang med at skabe endnu bedre forudsætninger for at lave det gode spejderarbejde vi gerne vil og allerede gør. Hvis vi skal fortsætte den samme fremgang, som de seneste 2 år, er det vigtigt at de økonomiske rammer er i orden. Med Grupperådets beslutning om en forøgelse, er vi sikre på at fremgangen kan sikres mange år ud i fremtiden.”

Ulveleder på ULK

Skjoldhøj grupe har i påsken sendt Pernille, ulveleder afsted på lederkursus. Her et par billeder fra første dag, hvor der blev klatret på stiger. Pernille er iganf med at komme op, over og ned igen

image

image

Lagkageløb d. 24. Marts

Kære Ulve

Da vi har lagkageløb på mandag d. 24.3, bedes I tage varmt tøj som passer til vejrforholdende, da vi skal være uden for hele aftenen. Derudover må I meget gerne huske en lommelygte, så I kan oplyse selv de mørkeste kroge.

Vi glæder os til at se jer til et godt løb!

Vi er et blod du og jeg – Ulvelederne

Ridder Gallamiddag

Så har vi fået forberedt aktivitet til i morgen, når forældrene ankommer samt vi har været til gallamiddag hos kongen. Og tænk sig, man måtte smide de afgnavede ben på gulvet!
Vi er også alle blevet slået til Ridder af Skjoldhøj.

image

image

image

image

image

image

image

image