Grupperådet har besluttet, at fra efteråret 2014 hæves kontingentet til 400 kr. pr. halve år.

Grupperådsformanden Mette Marie forklarer: ”De sidste to år har gruppens økonomi kun hængt sammen, fordi vi har tæret på reserverne i vores forældre-støtte forening. Dette kan selvfølgelig ikke fortsætte. Alternativet til at hæve kontingentet vil være, at forældre ville skulle være langt aktive med at afholde f.eks. loppemarkeder. Forældrene i grupperådet har besluttet, at vi hellere vil hæve kontingentet og bruge kræfterne på at lave godt spejderarbejde.

De pengeskabende aktiviteter, vi allerede har, skal stadig fortsætte, for at økonomien hænger sammen (julemærker, omdeling af kirkeblade og Skt. Hans). Vi vil også gøre mere ud af at søge fonde og legater.”

Gruppeleder Christian udtaler yderligere: “Med denne forøgelse går vi igang med at skabe endnu bedre forudsætninger for at lave det gode spejderarbejde vi gerne vil og allerede gør. Hvis vi skal fortsætte den samme fremgang, som de seneste 2 år, er det vigtigt at de økonomiske rammer er i orden. Med Grupperådets beslutning om en forøgelse, er vi sikre på at fremgangen kan sikres mange år ud i fremtiden.”