D. 10. marts 2013 blev der afholdt ordinært gruppemøde (Generalforsamling) som afslutning på en gruppetur. Der var et forholdsvis stort fremmøde af forældre, som er lovende for forældre-engagementet fremover.

Der var som sædvanligt valg til det civile grupperåd og følgende ny medlemmer blev valgt ind:

Mette Marie, som er mor til Laura (Ulv)

Jens, som er far til Bjørn (Ulv) og Bjarke (Bæver)

Referatet fra mødet kan ses her:

Referat af ordinært gruppemøde 2013

Formandens beretning for året 2012 kan ses her:

Formandens beretning 2012