Author Archive for Gruppelederen

Fastelavn

Der optrædes med case - del 2,3

Med den store succes vi havde sidste år med fastelavn, vil vi gerne gentage succesen. I år bliver det dog under lidt andre rammer end sidste år.

Vi inviterer nemlig alle børn, søskende, forældre, bedsteforældre, kusiner, onkler, tanter. Ja, hvem i nu end tænker der vil være en del af at fejre fastelavn i Skjoldhøj gruppe.

Der vil en tønde til de mindste, mellemste og forældrene, derudover vil der præmier til de bedst udklædte inden for hver gruppe, også forældrenes. Så frem med de bedste kostumer.

Arrangementet vil foregå d 7. februar i tidsrummet 13 til 15.

Tilmelding foregår via tilmelding.skjoldhojgruppe.dk

Vi håber at se mange af jer til et par fornøjelige timer i egen spejderhytte, og glæder os til at se jeres kreative indslag med udklædning.

Store Spejderhilsner

Lederne

Fastelavninvitation

Skjoldhøj Gruppes arrangementer

Skjoldhøj gruppe går ind i et halv år med flere forskellige arrangementer hvor gruppens forskellige enheder deltager.

For at man bedre kan planlægge sin kalender, har vi lavet en oversigt over de arrangementer der involverer alle enheder.

Specifikke sedler til de forskellige arrangementer med eksakte datoer for hver enhed og pris, vil komme løbende.

Datoliste frem til sommer 2015

 

Kontingentforøgelse

Grupperådet har besluttet, at fra efteråret 2014 hæves kontingentet til 400 kr. pr. halve år.

Grupperådsformanden Mette Marie forklarer: ”De sidste to år har gruppens økonomi kun hængt sammen, fordi vi har tæret på reserverne i vores forældre-støtte forening. Dette kan selvfølgelig ikke fortsætte. Alternativet til at hæve kontingentet vil være, at forældre ville skulle være langt aktive med at afholde f.eks. loppemarkeder. Forældrene i grupperådet har besluttet, at vi hellere vil hæve kontingentet og bruge kræfterne på at lave godt spejderarbejde.

De pengeskabende aktiviteter, vi allerede har, skal stadig fortsætte, for at økonomien hænger sammen (julemærker, omdeling af kirkeblade og Skt. Hans). Vi vil også gøre mere ud af at søge fonde og legater.”

Gruppeleder Christian udtaler yderligere: “Med denne forøgelse går vi igang med at skabe endnu bedre forudsætninger for at lave det gode spejderarbejde vi gerne vil og allerede gør. Hvis vi skal fortsætte den samme fremgang, som de seneste 2 år, er det vigtigt at de økonomiske rammer er i orden. Med Grupperådets beslutning om en forøgelse, er vi sikre på at fremgangen kan sikres mange år ud i fremtiden.”

Nytårparade

Så er 2013 forbi og vi skriver 2014. Traditionen tro vil der igen i år være nytårsparade i Skjoldhøj Kirke, og i år foregår det søndag d. 5. januar 2014 kl. 9.30

Nytårsparaden er der, hvor Spejderne lige fra bævere til ledere får deres årsstjerne som bevis på, at man har været spejder i endnu et år. Nytårsparaden er også der, hvor vi ønsker hinanden et godt nytår, og der er rig mulighed for at få snakket lidt mere med lederne end til de normale møder.

Som altid vil vi starte med at spise fælles morgenmad i kirkegården kl. 9.30. Efterfølgende vil vi deltage i gudstjenesten, og efter gudstjenesten vil der i kirkegården blive uddelt mærker m.m.

Vi håber meget på at se alle vores spejdere samt deres forældre til en altid hyggelig dag først i det nye år.

Store Spejderhilsner med ønsket om et godt Nytår,

Alle Ledere i Skjoldhøj Gruppe.

Salg af Julemærker 2013

I år vil vi prøve at sælge flere julemærker og derved tjene flere penge til gruppen. Derfor har vi brug for alles hjælp til at sælge julemærker.

Se derfor i vedhæftede fil mere om hvordan det vil foregå, samt hvem man skal tilmelde sig hos, vil man gerne vil hjælpe Skjoldhøj gruppe med at sælge julemærker.

Julemærkesalg 2013

Skjoldhøj repræsenteret ved Roland 2

I efterårsferien blev der i Århus afholdt Roland 2, der er et kursus for spejdere i alderen 14-16 år. Skjoldhøj gruppe havde en enkelt repræsentant afsted i form af mig selv, gruppelederen, der var med i staben som instruktør.

Det varen kanon uge, og jeg bidrog til at 36 unge spejdere lærte en masse om instruktionsteknik. Kurset blev holdt på Himmerriggården lidt ude for Århus.

Til efterårsferien håber jeg at vi endnu engang kan være repræsenteret til nogle af ungdomskurserne i korpset og gerne med kursister.